Dan Kolko chats with Daniel Murphy after the Nats' 8-3 win