Pedro Alvarez after hitting homer onto Eutaw Street