Jim Hunter interviews Dan Duquette about signing Tsuyoshi Wada