Beat writer Eduardo Encina joins "O's Xtra" pregame